top of page

ဇန် ၃၁၊ အင်္ဂါ

|

Jacksonville

LifePoint Academy ဖွင့်ပွဲ

ကျွန်ုပ်တို့၏ စာသင်ခန်းများကို လာကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ကမ်းလှမ်းရမည့်အရာများကို ကြည့်ရှုပါ။

LifePoint Academy ဖွင့်ပွဲ
LifePoint Academy ဖွင့်ပွဲ

Time & Location

၂၀၂၃၊ ဇန် ၃၁ ၁၇:၀၀ – ၁၉:၀၀

Jacksonville, 4298 Livingston Rd၊ Jacksonville၊ FL 32257၊ USA

Share this event

bottom of page